OXE | Portal da literatura baiana contemporânea > Tipo da obra > Contos > O MILAGRE