OXE | Portal da literatura baiana contemporânea > Autor > Lívia Mattos > SABIA POUCO DO SAL